Gratis tilstandsrapport

Du kan frit og kvit få udformet en gratis og uforpligtende tilstandsrapport af en af vores fagfolk!

Initiativet er et udtryk for, at vi ønsker at bidrage med vores byggetekniske ekspertise med eksempelvis omfattende renoveringsopgaver.

Tilstandsrapporten, der ikke kun bygger på en kosmetisk vurdering, men en samlet faglig vurdering, kan f.eks. konkludere, at en ændret vedligeholdelse eller en mindre renovering, samlet set vil kunne forlænge gulvets levetid. Alternativt kan rapporten i ekstreme tilfælde pege på en total udskiftning af gulvet her og nu.

I alle tilfælde giver tilstandsrapporten et gratis og nyttigt overblik.

Hvad indeholder rapporten?

Hensigten med gennemgangen er i sagens natur at udforme en rapport, hvor gulvenes tilstand bliver vurderet, og de beskadigede gulve inddelt i tre kategorier:

  1. Områder, hvor de daglige rutiner for vedligeholdelse bør ændres. Fx pga. forkert rengøring.
  2. Områder, hvor en mindre renovering her og nu vil forlænge gulvets levetid.
  3. Områder, hvor udskiftning er nødvendig.

Hvem kan bestille?

Især virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sygehuse, hvor gulvbelægningen er voldsomt nedslidt, og budgettet er begrænset, vil have glæde af en tilstandsrapport. Det skaber det fornødne overblik til at planlægge og prioritere evt. istandsættelse. Alle institutioner og virksomheder er dog velkomne til at bestille en gennemgang.

Gratis tilstandsrapport