Plejecenter

Forældede værelser er omdannet til 66 moderne ældreboliger, samtidig med at der er givet plads til et dagcenter med mange gode servicetilbud. 36 tidssvarende, rummelige boliger samt et supplement af fælles faciliteter.

Målsætningen var at opnå indretningsløsninger på et højt designniveau og samtidig tilgodese beboernes sikkerhed og tryghed. En del af de ældre har demens symptomer i vekslende omfang, og forsøg har vist, at netop indretningen af boliger og faciliteter kan medvirke til en tryggere dagligdag.

Signalfarver kan ganske enkelt hjælpe beboerne med at finde rundt i huset og sikre, at de ikke utilsigtet forlader bygningen. Plejecentret har med stor dristighed valgt et farveprogram, der på en gang giver sammenhæng og forståelse og på den anden side stærke, glade signaler. Det betyder i dag, at beboerne færdes helt trygt og frit i et åbent miljø. De føler sig tilpas her og har ingen ønsker om at forlade hjemmet.”

Det bliver ikke dyrere. Overfladerne skal jo under alle omstændigheder udføres. Så kan man da lige så godt gennemføre en smuk og funktionel farvesætning!

FAKTA

Projekt:
Plejecenter

Materiale:
Marmoleum fresco 3861 og real 3164

Placering:
Gangarealer, ældreboliger