Gulvbranchen

Gulvbranchen er en brancheorganisation, der varetager interesser for gulventreprenører og leverandører til gulvbranchen.

 

Gulvbranchens Gulvfakta

Gulvfakta mappen er distribueret til mere end 2.000 leverandører, entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører m.fl. I værket beskrives krav til udførelse af arbejdsprocesser, herunder teknisk orientering om undergulve, spartelmasser, klæbestoffer, belægningstyper m.v. I Gulvfakta klassificeres desuden gulvprodukter efter EU’s regler, ligesom der gives informationer om gulvbelægningsprodukters egenskaber som f.eks. gangsikkerhed, trinstøjdæmpning og elektrostatiske egenskaber. I Gulvfakta, kan der ligeledes findes oplysninger om miljømærkning af gulvbelægninger, f.eks. mærkning af tæpper. Gulvfakta mappen er således en fælles referenceramme og bindeled i samarbejdet om udførelse af gode gulve.

Uddannelse

Gulvbranchen-medlemmer ajourføres løbende med specialviden om gulve og gulvkonstruktioner. Udover gulvbranchens egen uddannelse – gulvlæggeruddannelsen – gennemføres successivt efteruddannelse, som sikrer ajourført viden om nye materialer og arbejdsmetoder.

Gulvbranchen er garanti for gode gulve og har bl.a. til formål at lette bygherrers og de projekterendes vurdering af tilbudte materialer og arbejdsydelser gennem ensartede og overskuelige tekniske specifikationer. Gulvbranchen repræsenterer den professionelle gulventreprenør. Alle medlemmer og deres medarbejdere er faguddannede håndværkere, der er godkendte og autoriserede af Gulvbranchen. Gulvbranchen har et nært samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, myndigheder og byggefaglige organisationer, med henblik på at højne gulvbranchens standard. Gå derfor efter Gulvbranchen-mærket, når du vælger samarbejdspartner.

Materialegaranti

Gulvbranchens leverandører kan inden for fastlagte rammer udstede en 5-årig materialegaranti for klassificerede belægningers holdbarhed. Garantien er en udvidelse af bygherrens rettigheder i henhold til købeloven og ansvarsreformen.
Gulvbranchen

Website: www.gulvbranchen.dk

E-mail: info@gulvbranchen.dk